Informasjon

Bokmål

MinID passport var en midlertidig løsning under Covid-19. Etter 30. juni vil det ikke være mulig å registrere seg som ny bruker. Dersom du allerede er registrert som MinID passport bruker kan du fremdeles logge inn på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4) på Nav.no

English

MinID passport was a temporary solution under Covid-19. After 30 June, it will not be possible to register as a new user. If you are already registered as a MinID passport user, you can still log in at the highest level of security (level 4) on Nav.no

OK